در صورتی که قصد ورود به این بخش از فعالیت تولیدی و یا تجاری دارید و یا در صدد ثبت شرکت به این منظور هستید باید آگاه باشید که برای ثبت شرکتی بدین منظور علاوه بر انجام مراحل اداری ثبت شرکت نیازمند اخذ مجوز بهداشتی در این زمینه خواهید بود .تلاش شده است تا توضیحات کاملی در این زمینه در اختیار شما قرار بگیرد.

مجوز لازم در این زمینه را اداره مواد غذایی و آشامیدنی که یکی از مجموعه های تابعه اداره کل نظارت بر موادغذایی، آشامیدنی، ارایش و بهداشتی می باشد صادر می نماید که در سال 1384 از ادغام ادارات فنی ، مطالعه و بررسی، صدور پروانه ها و صادرات و واردات تشکیل گردید.

در این اداره محصولات غذایی بدین شرح دسته بندی شده اند :

 1. گروه مواد اولیه، بسته بندی ، نمک و افزودنیها.
 2.  گروه روغن، فرآورده های آردی، شیرینی و شکلات – غلات.
 3. گروه لبنیات، کنسروهای گوشتی- فراورده های گوشتی - عسل.
 4.  گروه آبمیوه ( انواع آبمیوه ، نکتار ، پوره ، کنسانتره ، نوشابه  و نوشیدنی ها )
 5.  گروه خشکبار، ادویه، کنسروهای غیرگوشتی و محصولات و فرآورده های کشاورزی – چای.
 6.  گروه ثبت و ورود.

انواع مجوز در این اداره به شرح ذیل صادر می شود:

مجوز بهداشتی به پروانه ایی اطلاق می شود که برای تاسیس، بهره برداری، مسئولیت فنی و ساخت محصولات مشمول محصولات خوراکی نوشیدنی و آرایشی اطلاق می گردد

پروانه تاسیس که مجوزی است که  توسط اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی صادر می گردد و پس از کسب پروانه تاسیس در صورت داشتن شرایط لازم صادر می گردد.

همچنبن پروانه ساخت  به مجوزی گفته می شود که فرمول ماده غذایی و بهداشتی خاص در آن درج شده باشد (به همواه تایید اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی) .این پروانه پس از بررسی صلاحیت فنی و بهداشتی مجموعه جهت تولید محصول صادر خواهد شد.

پروانه مسئول فنی نیز به مجوزی اطلاق می شود که توسط افرادی با مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی (با تایید کمیته فنی قانونی) آن راکسب می نمایند تا شرایط لازم جهت نظارت بر تولید در کارخانجات و کارگاه ها را دارا باشند.

مجوز ورود کالا : این مجوز که بر اساس مقرارت واردات و صادرات بازرگانی و پس از تکمیل مدارک و مراحل مربوط به اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی مبنی بر بررسی صلاحیت کالا جهت موافقت اولیه جهت ورود آن به کشور صادر می گردد.پس از این مرحله و ورود کالا به گمرکات کشور محصول مورد نظر پس از بررسی مجدد صلاحیت مصرف و طی مراحل قانونی مجوز ترخیص کالا خواهد گرفت.

انواع روشهای اخذ مجوز و صدور پروانه های بهداشتی

پروانه تاسیس :

پروانه تاسیس موسسات مشمول قانون یاد شده براساس پروانه های بهره برداری یا كارت شناسایی كه از طرف وزارت صنایع و یا جهاد سازندگی صادر گردیده و تصویر برابر اصل شده آن همراه با سایر مدارك ( برابر دستور العمل های صادره از طرف كل نظارت برمواد غذایی و بهداشتی ) به این اداره كل ارسال می شود. پس از بررسی و تائید صادر می گردد. و در موارد استثناء و به تشخیص اداره كل مدارك پس از بررسی و طرح دركمیته فنی قانونی و تایید نهایی صادر می گردد.

پروانه بهره برداری :

پروانه بهره برداری نیز پس از صدور پروانه تاسیس و در صورت داشتن شرایط و ضوابط مربوطه ازنظر امكانات و تجهیزات و ارسال فرم بهره برداری و نیز تائید فنی و بهداشتی موسسه در اداره كل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی صادر می شود.

پروانه مسئول فنی :

این پروانه که پس از کسب مدرک تحصیلی توسط فرد و تایید آن كمیته فنی قانونی توسط این اداره صادر خواهد شد .

پروانه ساخت :

لازمه دریافت این پروانه اخذ مجوزهای تاسیس، بهره برداری ومسئول فنی می باشد. همچنین جهت صدور این پروانه مجموعه از نظر فنی و بهداشتی مورد بررسی قرار می گیرد و فرمولهای ساخت از نظر استاندارد مورد بررسی آزمایشگاه قرار می گیرد.

اعتبار پروانه های ساخت در حال حاضر ۵ سال ازتاریخ صدور می باشد. در پروانه های ساخت نام محصول (ارائه موافقت با ثبت نام نهایی محصول الزامی است)، مشخصات بسته بندی، وزن خالص، مواد متشكله و سایر موارد قید می گردد.

تمدید پروانه ساخت :

در صورتی که فرمول مندرج بر روی کالا تغییری نداشته باشد جهت تمدید تمام مراحل صدور پروانه که بالا به آن اشاره شد تکرار می شود ودر صورت عدم تفاوت آن دانشگاها می توانند راسا اقدام نمایند . در صورت تغییر فرمول اداره كل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی و��رد عمل می شود.

نحوه صدور مجوز چاپ برچسب:

مجوز چاپ برچسب برای محصولات مشمول قانون كه دارای پروانه ساخت معتبر بوده و از نظر فنی و بهداشتی نیز مورد تایید باشند صادر می گردد.

برابر ماده ۱۱ قانون مواد خوراكی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی برچسب های محصولات مشمول قانون مذكور بایستی دارای مشخصات زیر به زبان فارسی و خوانا باشند:

 1. نام و آدرس مؤسسه سازنده.
 2. نام محصول.
 3. مواد متشكله.
 4. شماره پروانه ساخت از وزارت بهداشت.
 5. سری ساخت.
 6. تاریخ ساخت و تاریخ انقضاء مصرف.
 7. جمله ساخت ایران روی برچسب درج شده باشد.
 8. وزن خالص.

در مواردی كه مجوز برچسب صادراتی داده می شود این مطالب می تواند به زبان غیر فارسی نیز روی محصول درج شود مشروط به آنكه منحصراً برای صادرات باشد.

شرایط ثبت شرکت مواد غذایی سهامی خاص

 1. حداقل 3 نفر عضو+ 2 نفر بازرس باید وجود داشته باشد.
 2. حداقل  35 درصد از سرمایه باید به صورت نقدی پرداخت شود.
 3. حداقل سرمایه 1000000ریال می باشد.

شرایط ثبت شرکت مواد غذایی بامسئولیت محدود

 1. حداقل 2 نفر عضو باید وجود داشته باشد.
 2. حداقل سرمایه  100000 ریال می باشد.
 3. کل سرمایه یا باید پرداخت شود یا ضمانت شود.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت مواد غذایی سهامی خاص

 1. ارائه رونوشت مدارک شناسایی همه اعضا  از قبیل کارت ملی و شناسنامه.
 2. امضای اقرارنامه.
 3. ارائه اصل گواهی عدم سوءپیشینه.
 4. اخذ مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع.
 5. چنانچه امور توسط وکیل انجام می شود وکالتنامه باید به اسم وکیل تنظیم شود.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت موادغذایی با مسئولیت محدود

 1. ارائه مدارک شناسایی از قبیل رونوشت شناسنامه و کارت ملی.
 2. اصل گواهی عدم سوء پیشینه.
 3. امضای اقرارنامه.
 4. اخذ و ارائه مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع.

مدارك لازم برای صدور پروانه تاسیس

 1. نامه از طرف دانشگاه مربوطه.
 2. درخواست موسسه.
 3. تصویر پشت و روی برابر اصل شده پروانه بهره برداری از وزارت صنایع یا جهاد.
 4. پرسشنامه تاسیس.
 5. نقشه ساختمانی.
 6. كروكی آدرس.
 7. فیش بانكی مربوط به پرداخت هزینه صدور پروانه تاسیس.
 8. روزنامه رسمی مربوط به آگهی تاسیس وتغییرات شركت.

مدارك لازم برای صدور پروانه بهره برداری

 1. نامه از طرف دانشگاه مربوطه،
 2.  فرم های سه برگی بهره برداری تكلمیل شده كه به تایید دانشگاه مربوطه رسیده باشد.

مدارك لازم برای صدور پروانه مسئول فنی

 1. نامه از طرف دانشگاه مربوط.
 2. تاییدیه ارزش تحصیلی.
 3. معرفی نامه از طرف موسسه.
 4. برگ تعهد مسئول فنی.
 5. برگ تعهد موسس.
 6. عكس.
 7. تصویر صفحات شناسنامه.
 8. قرارداد استخدامی.
 9. تسویه حساب باصندوق های رفاه دانشجویان.
 10. پایان طرح.
 11. برگ پایان خدمت یا معافیت دائم.
 12.  برگ عدم اعتیاد.
 13. برگ عدم سوء پیشینه.
 14. در صورتی كه مسئول فنی قبلی استعفاء داده باشد ارائه برگ استعفاء نامه و اصل پروانه مسئول فنی قبلی الزامی می باشد.
 15. فیش بانكی مربوط به پرداخت هزینه صدور پروانه مسئول فن.

مدارك لازم برای صدور پروانه ساخت

 1. نامه از طرف دانشگاه مربوط.
 2. فرم سه برگی تكمیل شده پرسشنامه ساخت.
 3. برگ تصدیق ثبت نام تجارتی محصول.
 4. فیش بانكی مربوط به پرداخت هزینه صدور پروانه ساخت.
 5. دو برگ طرح اتیكت محصول.
 6. چنانچه از رنگ درمحصول استفاده می شود ارسال مشخصات كامل رنگهای مصرفی الزامی است و ارسال مشخصات اسانس مصرفی در موارد لزوم

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!

سرعت و دقت بالا

پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه

همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین

  اصلاح ماده 6 آیین نامه اجرایی 11

  اختصاص وام خود اشتغالی در سال تولید کالای ایرانی

 • 21 فروردین

  همراه مشاور پایش

  افتتاح همراه مشاور پایش در جهت پاسخگویی 24 به نیازهای مشتریان

آخرین نظرات کاربران

 • گودرز تقوی

  درود. سپاس از ثبت شرکت اینجانب.

 • بهروز مرادی

  بسیار ممنون از مشاوره های تخصصی شما