گروه ثبت پایش در این مقاله قصد دارد تا مطالبی را در مورد ثبت شرکت مراحل خاص در کرج ارائه نماید تا انتهای مقاله همراه ما باشید.

شرکت سهامی خاص چیست؟

شرکت سهامی خاص شرکتی بازرگانی می باشد و تمامی سرمایه ی آن به وسیله موسسین فراهم می شود و سرمایه ی آن به سهام تقسیم می گردد و مسئولیت سهامداران به مبلغ اسمی سهام آن ها محدود می شود و برحسب آن چه به شرکت آورده اند در برابر قروض و دیون شرکت متعهد می شوند.

شرایط ثبت شرکت سهامی خاص در کرج

 • در کشور ایران شرکت سهامی خاص هم همانند شرکت سهامی عام نخست تاسیس می گردد و پس از آن ثبت می شود.در شرکت سهامی خاص مراحل پذیره نویسی وجود ندارد و برگه ی ضمانت هم وجود نخواهد داشت و هم چنین تشکیل مجمع عمومی موسس هم الزامی نمی باشد.پس از آن که اقدامات اولیه صورت گرفت بلافاصله توسط موسسان شرکت سهامی خاص در کرج تشکیل می گردد یعنی امضای اساسنامه ضمانت تمامی سهام و پرداخت مبلغ های نقدی لازم،انتخاب مدیران و بازرسان و قبول سمت کتبی آن ها.
 • شرکت های سهامی اعم از خاص و عام باید دارای اساسنامه باشند.
 • حداقل سرمایه برای شرکت های سهامی خاص یک میلیون ریال است.
 • تعداد مدیران برای ثبت شرکت سهامی خاص حداقل سه نفر است.
 • تدر شرکت سهامی خاص عداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد.
 • در شرکت سهامی خاص اوراق قرضه قابل انتشار نیست.
 • سهام شرکت سهامی خاص قابل عرضه در بورس نیست.
 •  در شرکت سهامی خاص انتقال سهام وابسته به موافقت سایر شرکاست.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص در کرج

 1. دو رونوشت از اظهارنامه شرکت سهامی خاص کامل شود.
 2. دو رونوشت از اساسنامه شرکت سهامی خاص کامل شود.
 3. دو رونوشت از صورتجلسه مجمع عمومی موسسین ارائه گردد.
 4. رونوشت شناسنامه برابر اصل شده تمامی اعضای هیئت مدیره و سهامداران و بازرسین ارائه گردد.
 5.  رونوشت کارت ملی  برابر اصل شده  تمامی اعضای هیئت مدیره و سهامداران و بازرسین ارائه گردد.
 6. چنانچه اعضاء هیئت مدیره یا سهامداران اشخاص حقوقی می باشند ارائه رونوشت آخرین روزنامه رسمی،شخص حقوقی و نامه معرفی نماینده (در سربرگ شرکت)و رونوشت شناسنامه و رونوشت کارت ملی برابر اصل شده نماینده شخص حقوقی الزامی است.
 7. در صورت وجود سهامدار خارجی برای اشخاص حقیقی ارائه رونوشت برابر اصل پاسپورت و برای اشخاص حقوقی الزامی و هم چنین ارائه گواهی ثبت شرکت نزد مرجع ثبت شده حاوی آخرین وضعیت شرکت و هم چنین ارائه اصل و ترجمه وکالت نامه و اختیارنامه وکیل سهامدار خارجی(اعم از حقیقی و حقوقی.) از ضروریات می باشد.
 8.  گواهی عدم سوءپیشینه کیفری برای کلیه اعضا ی هیات مدیره و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت شرکت(مراکز پلیس +10 ) ارائه گردد.
 9. ارائه اقرارنامه در متن صورتجلسه به منظور تمامی اعضای هیات مدیره،مدیر عامل و بازرسان شرکت مبنی بر اینکه مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی نبوده و هیچ گونه ممنوعیت قانونی موضوع مواد 111و 126 قانون تجارت برای آن ها جهت عضویت در هیات مدیره و مدیر عاملی وجود ندارد.
 10. ارائه اقرارنامه بازرس یا بازرسان در متن صورتجلسه مبنی بر اینکه هیچگونه نسبت فامیلی اعم از نسبی و سببی با مدیران و مدیر عامل شرکت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم ندارند و خود و یا همسرشان نیز از مدیران و مدیر عامل شرکت بطور موظفی حقوق دریافت نمی دارند در صورت کشف خلاف مشمول بند 3 ماده 243 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت خواهد بود.ارائه گواهی عدم سوءپیشنه کیفری کلیه اعضای هیات مدیره،مدیر عامل و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت لازم می باشد.
 11.  اصل وکالتنامه یا رونوشت برابر اصل وکالتنامه ارائه گردد.
 12.  اصل قیم نامه یا رونوشت برابر اصل قیم نامه ارائه گردد.
 13.  فیش 40.000 ریال به عنوان هزینه پرداخت شود.
 14.  گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35% سرمایه اولیه شرکت ارائه گردد.

مراحل ثبت شرکت سهامی خاص در کرج

متقاضیان محترم ثبت شرکت سهامی خاص در کرج برای آغاز پروسه ثبتی خود نخست بایستی به منظور مدارک فوق الذکر مبادرت کنید پس از تهیه ی مدارک مزبور باید به سامانه اداره ثبت شرکت ها به نشانی  http://sherkat.ssaa.ir مراجعه نمایید.سپس اطلاعات مورد درخواست در قسمت پذیرش تاسیس  را تکمیل کنید.پس از وارد نمودن اطلاعات خود و در صورت داشتن وکیل،اطلاعات وکیل نوع شرکت سهامی خاص را انتخاب نمایید.با مشخص نمودن نوع شخصیت حقوقی و تکمیل اطلاعات متقاضی،نسبت به پیشنهاد نام شخصیت حقوقی(انتخاب نام شرکت)مورد نظر اقدام نمایید.بدین منظور، در قسمت اسامی درخواستی،پنج نام را به ترتیب اولویت وارد کنید. سپس سرمایه شرکت را مشخص کنید..پس از آن اعضا شرکت و بازرسین را وارد کنید و سمت افراد و حق امضاداران را مشخص نمایید.نوع روزنامه رسمی  را اعم از ابرار یا جمهوری اسلامی انتخاب کنید و مدارک خواسته شده در سامانه را بارگذاری نمایید.پس از بازبینی اطلاعات وارد شده گزینه پذیرش نهایی را انتخاب کنید .با سپری نمودن این مراحل ،کارشناس حقوقی به ارزیابی و بررسی اطلاعات وارد شده می پردازد،اگر دارای نقص باشد برای شما درسامانه ابلاغ رفع نقص ارسال می گردد و باید نقص را رفع نمایید ودر صورت عدم نقص اطلاعات ، آن را تاًیید می نماید.پس از پذیرش اینترنتی از طریق سامانه و اخذ تاًییدیه ی پذیرش ، باید نسخ اصلی صورت جلسات تنظیمی و ضمائم آن ها را از طریق باجه های پست به صورت سفارشی به آدرس ذکر شده در تاًییدیه ی پذیرش ارسال نمایید و از مراجعه ی حضوری به منظور تحویل مدارک خودداری کنید.در صورتی که مدارک ارائه شده دارای نقص نباشد و مورد تایید کارشناس مربوطه قرار بگیرد؛دستور ثبت در دفتر ثبت شرکت ها را صادر می نماید و مشخصات محتویات در دفاتر مخصوص ثبت می شود.مسئول دفتر شروع به ثبت و پیش نویس آگهی تاسیس شرکت در دفتر ثبت شرکت ها می نماید . کارت شناسایی متقاضیان را اخذ می کند وآن را با مشخصات مندرج در شرکتنامه  تطبیق می دهد. احراز هویت متقاضیان ،اخذ امضا از متقاضیان در ذیل ثبت در دفتر، تصدیق متقاضیان تحت عنوان ثبت با سند برابر است،نوشتن شماره ی ثبت در اظهارنامه و شرکتنامه ی شرکت از سایر اقدامات مسئول دفتر می باشد.مسئول ثبت دفتر، تشکیل پرونده داده و در روی آن از لحاظ تکمیل امضا گواهی می نماید.یک نسخه اساسنامه و شرکتنامه و اظهارنامه، تحویل موسسین می گردد و نسخه ی دیگر اظهارنامه و اساسنامه و شرکتنامه و پیش نویس آگهی را که تشکیل پرونده گردیده، جهت تحریر به اتاق تایپ ارسال می دارد.چکیده ی محتوای اساسنامه باید ظرف مدت یکماه در روزنامه رسمی کشور و در یک روزنامه کثیرالانتشار درج و منتشر شود.لذا درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آخرین اقدام جهت ثبت شرکت سهامی خاص در کرج می باشد.
بعد از تشکیل شرکت سهامی خاص می بایستی نسبت به تعیین حوزه مالیاتی و تشکیل پرونده دارایی،تهیه دفاتر قانونی و پلمپ دفاتر و اخذ کد اقتصادی اقدام نمایید.

متقاضیان محترم در جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص قوانین ثبت شرکت به مقاله آن مراجعه نمایید و اطلاعات لازم را کسب نمایید.

درانتها خاطر نشان می شویم که متقاضیان محترم در صورت مواجه شدن با هر سوال یا مسئله ای می توانند با مشاوران و کارشناسان گروه ثبت پایش در ارتباط باشند.

سرعت و دقت بالا

پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه

همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین

  اصلاح ماده 6 آیین نامه اجرایی 11

  اختصاص وام خود اشتغالی در سال تولید کالای ایرانی

 • 21 فروردین

  همراه مشاور پایش

  افتتاح همراه مشاور پایش در جهت پاسخگویی 24 به نیازهای مشتریان

آخرین نظرات کاربران

 • گودرز تقوی

  درود. سپاس از ثبت شرکت اینجانب.

 • بهروز مرادی

  بسیار ممنون از مشاوره های تخصصی شما