ما در این مقاله تلاش برآن داریم تا در مورد ثبت موسسه در کرج مطالبی را به متقاضیان ثبت شرکت در کرج ارائه نماییم مقاله را بخوانید و در صورت مواجه شدن با هر سوال و مسئله ای با مشاوران و کارشناسان گروه ثبت پایش در ارتباط باشید.

انواع موسسات

 • موسسات غیر انتفاعی: موسسه هایی که هدف از تشکیل آنها حصول سود و جلب منافع نیست. مانند: موسسه های علمی، ادبی، انجمن های خیریه و اسلامی و..
 • موسسات غیر تجاری: موسسه  هایی که با هدف حصول سود و منافع و تقسیم آنها میان اعضا به وجود می آیند.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت موسسات غیر تجاری در کرج

 1. دو کپی از تقاضانامه ثبت موسسه.
 2. تنظیم لااقل در دو کپیه اساسنامه.
 3. تنظیم لااقل در دو کپیه صورتجلسه مجمع موسسین.
 4. کپی شناسنامه تمامی شرکاء.
 5. دریافت مجوز موضوع فعالیت موسسه.

تذکرات مهم در ثبت موسسه در کرج 

 1. تعداد حداقلی شرکاء 2 نفر می باشد.
 2. حداقل سرمایه یک میلیون ریال می باشد.
 3. عدم امکان ثبت موسسات و تشکیلات نامشروع و یا موسسات دارای مقاصد مخالف نظم عمومی،طبق ماده ۵۸۶ قانون تجارت.
 4. اداره ثبت شرکتها در زمان ثبت موسسات غیر تجاری دارای موضوع و فعالیت غیرمالی، می بایستی موضوع فعالیت موسسه را از اداره کل اطلاعات نیروی انتظامی استخبار نماید. در صورت مثبت بودن نتیجه استعلام اداره کل اطلاعات نیروی انتظامی، مجوز مربوطه را صادر نماید.
 5. در موسساتی که هدفشان غیرانتفاعی( غیر تجاری ) است در زمان درخواستشان برای ثبت، اداره ثبت شرکتها ملزم به استعلام از اداره کل اطلاعات نیروی انتظامی میباشند و پس از دریافت پاسخ مثبت، مجاز به ثبت آن موسسه می باشد.
 6. اما چنانچه موسسات تجاری ای، دارای اهداف مادی از این موسسه باشند، می بایستی نسبت به این موضوع مجوز دریافت نمایند.

نکات پر اهمیت ثبت موسسه در کرج

 1. اجازه نیروی انتظامی محل ثبت، در ثبت موسسه غیرانتفاعی،الزامی است.
 2. در زمان ثبت موسسه تعداد شرکا نباید کمتر از دو نفر باشد و میزان مبلغ سرمایه حداقل 1.000.000 ریال میباشد
 3. یک موسسه از زمانی دارای شخصیت حقوقی میگردد که به ثبت برسد، به عنوان مثال بنگاه، کانون و... موسسه هایی هستند که به ثبت رسیده اند و برای خود شخصیت حقوقی مستقلی دارند.
 4. وجود دو نسخه از اظهارنامه که شامل تقاضانامه ثبت موسسه و مدارک لازم مربوط به آن است که در زمان ثبت موسسه تجاری الزامیست.
 5. ثبت موسسه در تهران، در "اداره ثبت شرکت‌ها" و در شهرستان در دایره ثبت شرکت‌های اداره ثبت مرکز اصلی موسسه انجام میگردد.
 6. در صورتی که موسسه تجاری انتفاعی انتخاب گردد . ( باتوجه به تعریف آن در بالای مقاله ) جهت موافقت نامه و اخذ دستور صدور ثبت شرکت ، الزامی است موضوع موسسه با مدرک تحصیلی و هم چنین مهارت و تجربه موسسین مطابقت داشته باشد و سپس اقدامات لازم ثبت را انجام داد .   
 7. در اساسنامه موسسات غیر تجاری میباید مجمع تصمیم گیرنده (مجمع عمومی) ، اداره کنندگان شرکت(هیأت مدیره)، و وظایف آنها قید گردد. مانند: شرکت با مسئولیت محدود.

مزایای ثبت موسسه در کرج

وقتی شرکتی ثبت شود همه ی معاهده هایی که میان شرکا بسته می شود رسمی و قانونی می شود و بعد از آن هیچ کدام یک از شرکا قادر نمی باشند همانند اسناد غیررسمی اعم از اساسنامه و شرکتنامه وتصمیم های دیگری که ثبت می شود اظهار بی اطلاعی کنند و یا با اشکالاتی که در خصوص اسناد غیررسمی امکان دارد وارد شود دلیل و مدرک بیاورند.

از نظر اشخاصی که با شرکت معامله می کنند ثبت شرکت امری مهم و بااهمیت می باشد و بدون مراجعه نمودن به آن نمی توان معامله انجام داد.زیرا شخصی که قراردادی مهمی را با شرکت می بندد و یا قرداد مهمی را منعقد می کند باید بداند و آگاه باشد که سرمایه و دارایی شرکت تا چه اندازه است و محدوده ی اختیار مدیران تا چه اندازه ای می باشد و در آخر نیرو و قابلیت این شخص حقوقی تا چه اندازه ای می باشد.

روش و مراحل ثبت موسسه در کرج

 1. تکمیل برگه تقاضانامه ثبت موسسه و امضا شرکاء.
 2. تکمیل برگه صورت‌جلسه موسسان و امضا شرکاء.
 3. تحریر و امضای تمامی صفحات اساسنامه توسط شرکاء.
 4. انتخاب و تقدیم 5 نام به مسئول تعیین نام اداره ثبت شرکتها، با توجه به این که با موازین فرهنگ اسلامی مطابقت داشته باشد و نام ها خارجی نبوده و سابقه ثبت نیز نداشته باشد. که پس از بررسی پرونده توسط مسئول مربوطه، گواهی لازم پس از تعیین نام، صادر می گردد.
 5. ارجاع به اداره ثبت شرکتها، پس از تعیین نام، چناچه مسئول مربوطه با توجه به موضوع فعالیت پرونده صلاح بداند، آن را جهت اخذ مجوز، به مرجع ذی صلاحارجاع می نماید.
 6. بعد از اخذ مجوز، چنانچه نقصی در مدارک نباشد، متقاضی میبایستی برای واریز حق ثبت به حسابداری مراجعه و مسئول مربوطه با توجه به سرمایه موسسه و مبلغی که برای ثبت آن لازم میباشد میزان مبلغ آن را تعیین و متقاضی را جهت واریز آن بایستی به بانک ملی مراجعه و پس از واریز و دریافت فیش واریزی، و ارائه آن به حسابدار، وی تقاضانامه را پس از مهر نمودن، دستور ثبت را صادر می نماید. در اینجا متقاضی میباید به ثبت شرکتها مراجعه نماید.
 7. پس از تهیه پیش نویس آگهی در قسمت ثبت شرکتها، رئیس اداره ثبت شرکتها آن را امضا، و آگهی تایپ شده، متقاضی بایستی به واحد ثبت شرکتها مراجعه و با احراز نمودن هویت وی توسط مسئول مربوطه، از متقاضی در ثبت دفتر در ذیل دفتر امضا بعمل می آید پس از آن یک نسخه از هر یک از مدارک اساسنامه، تقاضانامه و صورتجلسه را که توسط اداره ثبت شرکتها ممهور به مهر شده است تحویل متقاضی میگردد.
 8. حال متقاضی باید با مراجعه به دبیرخانه و ارائه پرونده به آنجا، یک نسخه از آگهی تایپ شده را به اداره کل دفتر روابط عمومی و امور بین المللی ارائه مینماید تا جهت تعیین مبلغ چاپ آگهی در روزنامه کثیرالانتشار اقدام لازم انجام شود پس از تعیین مبلغ چاپ آگهی بایستی به بانک مراجعه و با پرداخت آن و در دسترس داشتن فیش واریزی به دبیرخانه رجوع نماید و با به امضا رساندن نسخه تایپی توسط رئیس اداره ثبت شرکت‌ها زمان صدور آگهی رسیده و پس از صدور آگهی دو نسخه از ان به متقاضی ارائه میگردد یک نسخه از آن را برای درج درروزنامه کثیر الانتشار ارائه و نسخه دیگری به همراه فیش واریزی به دایره آگهی ارائه میگردد که در اینجا، دیگر کار ثبت به اتمام رسیده است.
انحلال و تصفیه

انحلال این موسسات به سه طریق انجام گردد:

کاملا اختیاری: در این حالت، تصفیه آن مطابق با مقررات درج شده در اساسنامه و توسط مدیر یا مدیران انجام می شود.

با تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده: با تصمیاتی که در مجمع اخذ می گردد.

با حکم دادگاه: در این حالت تصفیه به عهده متصدی تصفیه مقرر در اساسنامه می باشد و در صورت مشخص نشدن متصدی، خود دادگاه یک نفر را تعیین می نماید.

در انتها خاطر نشان می شویم که گروه ثبت پایش آماده ارائه خدمات به متقاضیان ثبت موسسه در کرج می باشد،هم اکنون یا گروه ثبت پایش تماس بگیرید.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!

سرعت و دقت بالا

پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه

همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین

  اصلاح ماده 6 آیین نامه اجرایی 11

  اختصاص وام خود اشتغالی در سال تولید کالای ایرانی

 • 21 فروردین

  همراه مشاور پایش

  افتتاح همراه مشاور پایش در جهت پاسخگویی 24 به نیازهای مشتریان

آخرین نظرات کاربران

 • گودرز تقوی

  درود. سپاس از ثبت شرکت اینجانب.

 • بهروز مرادی

  بسیار ممنون از مشاوره های تخصصی شما