در ابتدای مقاله به موضوع و تعریف اصلی طرح صنعتی می پردازیم :

ماهیت و ظاهر یک کالا را نشان می دهد ، به صورت دید کلی مالکیت فکری می توان گفت : در یک کالای صنعتی ظاهر و ماهیت شکلی آن را ویژگی هایی که دربردارنده ان است شامل می شود . از جمله این ویژگی ها :

 • شکل ظاهری آن ویژگی سه بعدی را داشته باشد .
 • مواردی از قبیل رنگها و ترکیبات تزئیناتی و هم چنین فرم های که در آن بکار رفته است که این خصوصیات بیشتر در ظاهر تزئینی کالا بکار می رود که ویژگی های دو بعدی را شامل می شود .

باتوجه به قانون مصوبه اختراعات ، طرح های صنعتی از به این صورت تعریف شده است ترکیبی از خطوط و رنگهایی که هر گونه شکل های سه بعدی و یا رنگها و یا بدون آن به گونه ای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصول از صنایع دستی را تغییر دهد طرح صنعتی است".

باید به این موضوع مهم توجه کرد که در صورتی مورد حمایت های قانونی طرح صنعتی قرار گرفته که نتیجه فنی از یک طرح صنعتی باشد و شکل و ماهیت ظاهری و ویژگی های فنی  آن مورد حمایت قانونی قرار نمی گیرد .

باتوجه به تعاریف حقوقی طرح صنعتی که در بالا ذکر شد ، تعاریف دیگری که در طرح صنعتی باید رعایت کرد و شامل شد به صورت ذیل بیان می شود :

باید توجه کرد که طرح صنعتی توسط دید و قابلیت درک آن ، قابل رویت باشد

دارابودن ظاهری خاص و ویژه داشته باشد .

باتوجه به ظاهر که قابل دید و مشخص است و قابلیت لمس دارد طرح صنعتی گفته می شود .در معنای حقوقی ویژگی های فنی محصول با طرح صنعتی مرتبط نمی باشند

طرح باید روی کالا تبلور یابد.

مزایای ثبت طرح صنعتی در کرج

 1. وقتی طرح صنعتی ثبت می شود صاحب آن می تواند از کپی پرداری و سواستفاده های احتمالی به وسیله ی اشخاص ثالث جلوگیری نماید و مانع از ارائه ی کالاهای بی کیفیت و نامرغوب به جای آن محصول شود.
 2. طرح های صنعتی سرمایه و دارایی تجاری می باشند که قادرند اعتبار یک شرکت و محصولات آن را گسترش بدهند هر چه موفقیت و پیشرفت یک طرح زیادتر باشد به سبب گسترش اعتبار آن طرح می شود.
 3. اشخاصی که دربردارنده طرح هایی می باشند که ثبت شده اند قادر می باشند طرح ها و ایده های خود را به دیگران انتقال بدهند و از مزایای آن بهره مند شوند.
 4. به ثبت رسانیدن طرح صنعتی این فرصت را در اختیار شرکت ها قرار می دهد که اندازه موفقیت فرآورده هایشان را در بازار مورد ارزیابی و سنجش قرار بدهند.
 5. ثبت طرح صنعتی رقابت عادلانه را تشویق می نماید و سبب گسترش و توسعه ی محصولاتی خواهد شد که از نظر زیبایی شناختی جذاب می باشند.

مدارک مورد نیاز ثبت شرح صنعتی در کرج

مدارک مورد نیاز برای ثبت طرح صنعتی در کرج عبارت است از:

 • اظهارنامه طرح صنعتی در دو نسخه تکمیل گردد .
 • مدارک احراز هویتی متقاضی و طراح ، ( شامل مدارک شناسنامه ، کارت ملی الزامی است نسخه برابر اصل باشد )
 • اشخاص حقوقی : مدارکی از قبیل آگهی تأسیس و آخرین تغییرات شرکت
 • در صورتی که طرح صنعتی دو بعدی باشد ، به عنوان نمونه باید 5 نمونه از طرح ، شکل و یا تصویر گرافیکی آن ارائه شود .
 • در صورتی که طرح صنعتی 3 بعدی باشد ، به عنوان نمونه از شکل و یا تصویر گرافیکی یا طرح ترسیمی آن ارائه شود .
 • متقاضی ثبت طرح صنعتی در ارائه اظهارنامه به مرجع ثبت می تواند ماکتی را به همراه اظهارنامه ارائه دهد . الزامی است اندازه و ابعاد ماکت طبق استاندارد 20*20*20 و وزن 2 کیلوگرم و از ماده مستحکم و غیر فاسد شدنی باشد .
 • در صورتی که مالک طرح صنعتی در خواست دهد که نام طراح طرح صنعتی قید نشود می تواند به صورت درخواستی مکتوب مبنی بر نام طراح طرح صنعتی قید نشود را ضمیمه پرونده خود کند و در ثبت اینترنتی می تاند به صورت نامه مکتوب را اسکن نماید و در سامانه بارگذاری نماید.
 • الزامی است مبلغ ثبت اظهارنامه طرح صنعتی در بانک واریز گردد در صورتی که طرح صنعتی دو یا چند تا باشد برای هرکدام باید اظهارنامه ای جداگانه و واریزی جداگانه انجام شود . ارائه رسید واریزی ها الزامی است .
 • مدارک مربوط به حق تقدم که باید همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم شود
 • مدارک نمایندگی یا وکالتنامه وکیل ،در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید.

شرایط و مشخصات فنی تصاویر ارسالی طرح صنعتی

 • سایر تصاویر حداکثر A4 باشد وحتماَ بصورت عمودی اسکن شود.
 • الزامی است در اسکن تصاویر طرح صنعتی ، به صورت عمودی و در  A4 باشد .
 • الزامی است در زمینه سفید و به طوری که واضح باشد طرح اسکن گردد
 • ترجیحآ بهصورت رنگی باشد و در حجم kb500 باشد .

مراحل ثبت طرح صنعتی در کرج

 • مراحل ثبت الکترونیکی اظهارنامه طرح صنعتی 

در قسمت اول به صورت اینترنتی وارد سامانه مالکیت صنعتی شده به آدرس http://iripo.ssaa.ir 

به صفحه ای بنام خدمات الکترونیکی وارد شوید

به قسمت اداره ثبت طرح های صنعتی وارد شوید .

گزینه ثبت اظهارنامه صنعتی را انتخاب نمایید .

در صورتی که موارد را بادقت وارد کنید در سامانه اینترنتی کلیه موارد بررسی های کارشناسان از جمله رد و یا نواقص به صورت ابلاغیه  پیامی به متقاضی اطلاع داده می شود و متقاضی می تواند پیگیری کند

ثبت اظهارنامه به صورت مراحل چهارگانه انجام می شود .

 • وارد قسمت اطلاعات اولیه شده 

اطلاعات اولیه مربوط به اطلاعات مالک طرح صنعتی می باشد ( از جمله این اطلاعات درج کردن حقیقی و یا حقوقی بودن شخص و تابعیت ایرانی و یا غیر ایرانی ) اطلاعات را وارد کرده و در نهایت ثبت و ذخیره و دریافت کدرهگیری

_ انتخاب گزینه ی نماینده قانونی در صورتی که شخص حقوقی و یا حقیقی باشد و دارای وکیل دادگستری باشد و آن شخص دریافت کننده ابلاغیه ها  باشد. در صورتی که وکیل وجود نداشته باشد گزینه صاحب امتیاز را انتخاب نماید

لطفا اطلاعاتی مانند آدرس و تلفن تمای و درصورت وجود آدرس ایمیل را با دقت تکمیل نمایید.

مرحله بعدی وارد کردن مشخصات طرح صنعتی می باشد که توضیح و توصیف طرح الزامی است .

ضمایم را بارگذاری نمایید. همان طور که در بالا قید گردید شرایط اسکن را راعایت نمایید.

 • از جمله ضمایم اظهارنامه شامل :

مدارک شناسایی مالک طرح صنعتی الزامی است مدارک اصل و به صورت رنگی اسکن گردد .

یک نمونه طرح گرافیکی یا ترسیم شده آن به صورت دو بعدی ، و یا یک نمونه طرح گرافیکی و ترسیم شده آن به صورت سه بعدی .

اطلاعات وارد شده را تایید کنید و صفحه ای بازبینی رویت می شود که کلیه اطلاعات درج شده و قابل ویرایش است .

از طریق سامانه می توانید هزینه مربوط به ثبت اظهارنامه را پرداخت نمایید و شماره اظهارنامه و را دریافت نمایید . باید به این نکته توجه کرد که هزینه اظهارنامه را پرداخت کردید منوط بر این است که ثبت نهایی اظهارنامه انجام شده است ، دیگر ویرایش اطلاعات و تغییر ضمائم امکان پذیر نمی باشد .

در نتیجه پیگیری های متقاضی از طریق سامانه ثبت بوده و ابلاغیه های کارشناسان به صورت پیام به تلفن متقاضی ارسال می شود .

بررسی های کارشناسان اداره به این صورت می باشد که کلیه اطلاعات از جمله تاریخ وصول اظهارنامه ، مدارک اسکن شده ضمیمه شده ، هم چنین تعیین طبقه اعلامی مورد تحقیق و بررسی خواهد گرفت .

 • انتشار آگهی ثبت طرح صنعتی

همان طور که گفته شد، به موجب ماده 58 ، هر گاه تقاضای ثبت طرح صنعتی مورد پذیرش مرجع ثبت قرار گیرد ، مراتب به متقاضی اعلام و وی باید جهت پرداخت هزینه های مربوط به ثبت طرح صنعتی و انتشار آگهی اقدام نماید.آگهی مزبور شامل موارد ذیل است:

در صورتی که بنابر ماده 58 قانون ثبت اختراعات ، در صورتی که طرح صنعتی در مرجع ثبت قابل پذیرش باشد ، اقدام بعدی مالک شامل پرداخت هزینه های ثبت طرح صنعتی و انتشار آگهی می باشد .از جمله این اقدامات :

1-شماره و تاریخ اظهارنامه
2-شماره و تاریخ ثبت طرح صنعتی
3-قید اسم و نشانی طراح مگر آن که طراح با نامه مکتوب درخواست کند که نامش ذکر نشود.
4-اسم و اقامتگاه متقاضی یا نماینده وی
5-ذکر کالا و طبقه ای که طرح مورد تقاضا مربوط به آن می باشد.
6-تعیین تاریخ،محل و شماره حق تقدم،در صورت وجود.
7-تصویر یا تصاویری که طرح را معرفی کند و تصریح به رنگی یا غیر رنگی بودن تصویر.
8-اشاره به ماکت طرح،در صورت ارائه
9-مدت اعتبار ثبت

اعتبار طرح صنعتی 5 ساله می باشد که این اعتبار از تاریخ تسلیم ثبت اظهارنامه می باشد . در این صورت این مدت را بنابر درخواست متقاضی می توان در دو دوره 5 سال به صورت پشت سریکدیگر با پرداخت های هزینه تمدید انجام داد . در صورتی که مدت اعتبار اظهارنامه به پایان می رسد مهلت 6 ماه برای مالک قرار دارد که این اظهارنامه را مجدد تمدید نماید.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!

سرعت و دقت بالا

پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه

همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین

  اصلاح ماده 6 آیین نامه اجرایی 11

  اختصاص وام خود اشتغالی در سال تولید کالای ایرانی

 • 21 فروردین

  همراه مشاور پایش

  افتتاح همراه مشاور پایش در جهت پاسخگویی 24 به نیازهای مشتریان

آخرین نظرات کاربران

 • گودرز تقوی

  درود. سپاس از ثبت شرکت اینجانب.

 • بهروز مرادی

  بسیار ممنون از مشاوره های تخصصی شما