اخبار و مقالات

ژوئن 2, 2022

مجمع عمومی عادی چیست

براساس ماده 72 لایحه قانون تجارت از اجتماع صاحبان سهام مجامع عمومی تشکیل می گردد.اشخاصی که در شرکت سهامی سهامدار نمی باشند این اجازه را ندارند […]
ژوئن 2, 2022

استعلام نام شرکت

نام شرکت وجه تمایزی است که نام و نشان و هویت او را مشخص می کند و سبب شناخت وی و شناساندن ان بین شرکت های […]
ژوئن 2, 2022

اساسنامه چیست

یکی از مواردی که در هنگام آغاز یک فعالیت اقتصادی و ثبت شرکت با آن روبرو خواهید شد تنظیم اساسنامه شرکت می باشد که در این […]
ژوئن 2, 2022

وظایف مجمع عمومی موسس چیست؟

به منظور آن که شرکت سهامی تشکیل گردد بایستی مجمعی به نام مجمع موسس تشکیل گردد لازم به توضیح می باشد که در شرکت های سهامی […]
ژوئن 2, 2022

وظایف مجمع عمومی عادی چیست؟

در تمام شرکت ها باید تصمیم‌های کلی که به وسیله مدیران اخذ شده و هم چنین راه وروش های سالیانه به اطلاع و تصویب شرکاء برسد. […]
ژوئن 2, 2022

وظایف مجمع عمومی فوق العاده چیست؟

از اجتماع مالکان سهام مجمع عمومی شرکت سهامی تشکیل می گردد.مقررات مربوط به حضور عده لازم به منظور تشکیل مجمع عمومی و آراء لازم به منظور […]
ژوئن 2, 2022

تغییر موضوع فعالیت شرکت در کرج

بعد از آن که شرکتی در کرج ثبت گردید اشخاص حقوقی مطابق قانون مجوز تغییر موضوع فعالیت شرکت و یا اضافه نمودن موضوعی خاص را به […]
ژوئن 2, 2022

شرایط ثبت شرکت در کرج

در مقاله قبلی ذکر نمودیم که شرکت چیست و چرا بایستی شرکت را ثبت نماییم در این مقاله برآنیم تا شرایط ثبت شرکت را شرح دهیم […]
ژوئن 2, 2022

قوانین ثبت شرکت

هر گاه دو یا چند نفر به منظور انجام امور تجاری با تسهیم سرمایه و ترسیم نحوه تقسیم سود و زیان طبق مفاد قرارداد ، تفاهم […]