همان گونه که میدانیم سرمایه شرکت در زمان تشکیل حداقل 100 هزار تومان است. که با توجه به این که تمامی سرمایه شرکت به سهام تقسیم میشود، سهامداران شرکت به واسطه سهامی که دارند در قبال مسئولیت های شرکت متعهد میباشند. و مسئولیت کسانی که در شرکت سهام دارند محدود به مبلغ اسمی آن سهم است.

حداقل تعداد سهامداران در اینگونه شرکت ها 3 نفر می باشد. ضمنا تأمین سرمایه اولیه این شرکت ها با خود موسسان شرکت می باشد.

این شرکت قابلیت این را دارد که صاحب شرکت پس از ثبت شرکت، با استفاده از سرمایه های اندک شرکا یا سهامدارن فعالیت تجاری خود را شروع نماید. سهام این شرکت تنها در میان خود شرکا قابلیت نقل و انتقال دارد اما نمیتوان آن را در بازار بورس معامله و انتقال داد.

از دیدگاه قانون محدودیتی برای این شرکت وجود ندارد و اگر چه فعالیت این شرکت در زمینه بازرگانی نباشد، اما این شرکت، شرکت تجاری بازرگانی قلمداد می گردد.

چگونگی ثبت تغییرات در شرکت سهامی خاص در کرج

احتمال این که شرکت سهامی خاص پس از ثبت، نیازمند تغییر در چارت و اساسنامه خود شود قوی و به عبارتی میتواند قطعی باشد.

انواع تغییرات در شرکت سهامی خاص در کرج

 • تغییری که در موضوع فعالیت شرکت میتواند اتفاق بیافتد
 • تغییر در آدرس شرکت
 • تغییر اسم شرکت
 • کم و زیاد شدن سرمایه شرکت
 • انتقال نوع سهام شرکت به نوع دیگر
 • از بین رفتن شرکت( انحلال)

شرکت‌ها متشکل از دو نهاد تصمیم گیرنده و اداره کننده هستند از جمله :

1_ مجمع عمومی فوق العاده و عادی

2_ جلسه هیأت مدیره

که میتوانند در مورد تغییرات در شرکت سهامی خاص اقدام به اخذ تصمیم و آن را اداره نمایند. در ذیل به شرح وظایف این دو نهاد پرداخته شده است.

 • مجمع عمومی فوق العاده: اقدامات تغییر اسم شرکت، تغییر مکان شرکت، افزودن به فعالیت شرکت، تغییرات در اساسنامه، و موضوع شرکت، وارد و خارج شدن سهامداران از شرکت، ادغام و منحل شدن شرکت در حیطه وظایف مجمع عمومی فوق العاده است.
 • مجمع عمومی عادی: اقدامات تغییر در تحریر و تنسیق صورت حساب ها و گزارشات مالی و مالیاتی و گزینش و منصوب نمودن اعضای هیات مدیره و همچنین تغییرات در تعداد یا سمت اعضا هیات مدیره و مدیر عامل در حیطه وظایف این مجمع میباشد.
 • جلسه هیات مدیره: اعمال تغییرات در تعداد نفرات یا سمت اعضای این هیات و نیز گزینش و تغییر مدیر عامل و انتخاب و تغییر صاحبان امضای شرکت به عهده هیات مدیره میباشد .

در هر تغییر در این گونه شرکتها نیازمند تنظیم یک صورتجلسه هستیم که بایستی آن را به همراه مستندات دیگر همچون روزنامه تاسیس، روزنامه آخرین تغییرات شرکت و روگرفت کارت ملی همه اعضای شرکت، آنها را به اداره ثبت شرکتها ارائه نماییم.

تذکر: در این مورد قابل توجه است که در برخی تغییرات، نیاز به تحریر و تنسیق دو یا چند صورتجلسه داریم بر فرض مثال برای تغییر اعضا یا خروج یک سهامدار از شرکتی که تعداد نفراتش 3 نفر میباشند، میبایستی ابتدا اقدام به ورود عضو جدید نماییم تا نفرات شرکت از میزان حداقلی خود کمتر نشود برای این امر ابتدائا ملزم به تحریر و تنظیم صورتجلسه ای برای وارد شدن فرد(عضو) جدید میباشیم و پس از ثبت این موضوع، اقدام به تنظیم و تنسیق خروج و ثبت خروج شخصی که میخواهد از شرکت خارج شود را مینمایم. پس بدیهی است که چنانچه بدون تنظیم صورتجلسه ورود عضو جدید، اقدام به تنسیق صورتجلسه برای خروج نماییم، این عمل امکان پذیر نمیباشد.

شرکت سهامی خاص که در ذیل به هر یک از موارد فوق  جداگانه خواهیم  پرداخت :

تغییر اسم شرکت سهامی خاص و مدارک مورد نیاز آن :

الف- بدین منظور متقاضی میباید قبل از تنظیم و امضای صورتجلسه تغییر نام شرکت، در قسمت تعیین نام  اداره ثبت شرکتها اقدام به تسویه هزینه حق الثبت نماید و پس از آن با مراجعه به بخش مربوط به تعیین نام در اداره ثبت شرکتها برای دریافت و ثبت اسم جدید شرکتش اقدام نماید.

ب- جلسه مجمع عمومی فوق العاده دایر میگردد و جمع بندی جلسه با امضای هیات رئیسه انجام میشود.

ج- طبق مقررات ق.ت و اساسنامه شرکت دعوت از اعضا انجام میشود که برگه اصل جلسه، که با قید لیست سهامداران حاضر در جلسه تنسیق شده ، و به امضای اعضا رسیده، که آنها را به همراه فیش واریزی هزینه حق ثبت تغییر نام و همچنین اصل روزنامه چاپ شده از آگهی دعوت ازمجمع و مجوز دریافت شده را تماما تحویل اداره ثبت شرکتها داده تا پس از دریافت اسم جدید شرکت، از مسئول تعیین نام اداره ثبت شرکتها که نام جدید را تایید نموده، تحویل میگیریم..

2-تغییر موضوع شرکت سهامی خاص: برای تغییر موضوع شرکت سهامی، حصول موارد ذیل ضروری است:

الف- تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده و تنسیق صورتجلسه با امضای هیات رئیسه

ب- دریافت مجوز در رابطه با موضوع جدیدی که اعلام شده( در صورت درخواست کارشناس)

ج-میبایستی پس از اتمام جلسه، اصل صورتجلسه و لیست نامهای سهامداران که به امضای اعضا رسیده را به همراه اصل روزنامه چاپ شده آگهی دعوت از مجمع و مجوز دریافتی موضوع جدید به اداره ثبت شرکتها ارائه شود.

3-تغییر محل شرکت سهامی :

مراحل و مدارک مورد نیاز تغییرآدرس شرکت سهامی:

الف- تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنسیق صورتجلسه + امضای هیات رئیسه 

ب- دعوت طبق قانون تجارت و اساسنامه شرکت انجام گردد.

چنانچه هیات مدیره شرکت اختیار تغییر مکان شرکت را داشته باشد میتواند اقدام به تحریر و تنسیق صورتجلسه ثبت تغییر مکان شرکت نماید و در صورتی که تغییر مکان شرکت از یک شهرستان به شهرستان دیگر باشد، و این امر نیازمند تغییر شماره ثبتی باشد، میبایستی برگه صورتجلسه به تصویب رسیده را، با پرونده شرکت به درخواست هیات مدیره به شهرستان مربوطه بفرستد.

4- چنانچه انتقال سهام در اساسنامه به عهده هیات مدیره باشد، طرق و شرایط آن به روش ذیل میباشد:

الف- دایر شدن جلسه هیات مدیره طبق اسسنامه شرکت درمورد حد نصاب اکثریت اعضا

ب- تهیه صورتجلسه با امضای اعضای هیات مدیره و خریداران و فروشندگان

.ج- کپی از شناسنامه صاحبان سهامی که تازه وارد شده اند.

 د-دریافت برگ تسویه حساب شرکت و برگه گواهی انتقال سهم از اداره دارایی 

ط- فهرست نامهای صاحبان قدیم و جدید سهامها.

5-   چنانچه انتقال سهام در اساسنامه به عهده مجمع عمومی فوق العاده  باشد:

مراحل و مدارک مورد لزوم نقل و انتقال سهام:

الف- تشکیل مجمع عمومی فوق العاده جهت تهیه صورتجلسه، با امضای هیات رئیسه  و فروشنده و خریدار سهام

ب- رونوشت مستندات احراز و شناسایی سهامدار یا سهامداران جدید

ج- دریافت برگه گواهی تقل و انتقال سهام از سازمان امور مالیاتی کشور.( گواهی تسویه حساب)

د- لیستی از نام سهامداران پیش و پس از انتقال و علاوه بر این، لیستی از صاحبان سهام بعد از انجام انتقال.

که در این لیست میبایستی نام و نام  خانوادگی، تاریخ جلسه، تعداد سهامی که انتقال گردیده، عنوان میگردد و امضای تمامی سهامداران در ذیل آن منرج میگردد.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!

سرعت و دقت بالا

پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه

همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین

  اصلاح ماده 6 آیین نامه اجرایی 11

  اختصاص وام خود اشتغالی در سال تولید کالای ایرانی

 • 21 فروردین

  همراه مشاور پایش

  افتتاح همراه مشاور پایش در جهت پاسخگویی 24 به نیازهای مشتریان

آخرین نظرات کاربران

 • گودرز تقوی

  درود. سپاس از ثبت شرکت اینجانب.

 • بهروز مرادی

  بسیار ممنون از مشاوره های تخصصی شما