اخذ کارت بازرگانی ،مجوزی نام دارد که اجازه فعالیت در عرصه بین المللی را به ما میدهد. کسانی که این کارت را دارند میتوانند در صادرات و واردات کالای قانونی ،سفارش ،تحویل و خروج کالاهای مجاز یا ثبت برند های بیگانه فعالیت کنند.در این صورت دارا بودن کارت بازرگانی برای تمامی تاجران ایرانی ضرورت دارد.

اخذ کارت بازرگانی در کرج

برای اخذ این کارت باید به مراکز اتاق بازرگانی و صنعت و معدن مراجعه نمایید .صدور این کارت برای تمام افراد حقوقی و حقیقی امکان پذیر است .علاوه بر این تاجران غیر ایرانی میتوانند کارت بازرگانی  ایران  رادر صورتی  دریافت کنند که خود آن کشور نیز به ایرانیان مجوز این کارت را بدهد.جهت اخذ کارت بازرگانی کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی پایبند به یک سری از شرایط عمومی باشند.

کاربرد های کارت بازرگانی

از جمله کاربردهای کارت بازرگانی عبارتند از : 

 1. ثبت سفارش جهت واردات کالا و ترخیص آن.
 2.  حق العمل کار گمرک علاوه بر کارت حق العمل کاری کارت بازرگانی را نیز می بایست داشته باشد. 
 3.  صادرات کلیه کالاهای مجاز .
 4.  واردات از مناطق آزاد مانند جزیره کیش،جزیره قشم،بندر چابهار،اروند رود،بندر انزلی،ارس
 5.  ثبت نام تجاری لاتین. 
 6.  صدور گواهی مبدا .
 7.  صدور ویزای تجاری .
 8. شرکت در نمایشگاه های ملی و بین المللی داخلی و خارجی. 
 9.  بهره مندی از یارانه صادرات. 
 10.  امکان ارتباط با بازرگانان خارجی. 
 11.  دارنده کارت چنانچه شخص حقیقی باشد،به عنوان تاجر شناخته می شود. فایده ی این امر در این است که تجار دارای امتیازات خاص و ویژه ای به نسبت افراد عادی هستند که صاحب کارت بازرگانی نیز از آن بهره مند خواهد شد.

شرایط عمومی متقاضیان حقوقی اخذ کارت بازرگانی در کرج

افراد حقوقی برای اخذ کارت بازرگانی  باید شرایط عمومی متقاضیان حقیقی را دارا باشند.در صورت عدم مدیر عامل شرکت ایرانی، برای اخذ این کارت باید مجوز و اقامت قانونی را بگیرد البته صلاحیت وی باید مورد تأیید سفارت قرار گیرد و در آن کشور برای تاجران ایرانی  امکان صدور مجوز این کارت وجود داشته باشد.

مزایای اخذ کارت بازرگانی در کرج

 • عنوان تاجر برای افرادی که کارت را گرفته اند
 • سهولت درورود و خروج کالاهای قانونی و ورود کالا از منطقه آزاد کشور
 • ثبت سفارش
 • انجام حق العمل کاری در گمرک
 • امکان عضویت دارندگان کارت در شعب اتاق بازرگانی
 • دارا بودن کارت بازرگانی امتیاز ثبت برند غیر فارسی  
 • ایجاد ارتباط با تجار خارجی و تبادل اطلاعات
 • شرکت در نمایشگاه­های داخلی و بین المللی
 • سهولت در اخذ ویزای تجاری

مدارک لازم جهت صدور کارت بازگانی در کرج

 • برای اخذ کارت بازرگانی سه سری اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی
 • دفاتر تجارتی اعم از دفاتر روزنامه و کل  در سال جاری پلمپ شده  و ارائه گواهی پلمپ دفاتر تجارتی، جهت اخذ کارت بازرگانی.
 • فتوکپی شناسنامه متقاضی حقوقی الزامیست.
 • تغییرات نهایی آگهی کپی شود اگر كه متقاضی شخص حقوقی باشد، برای دریافت کارت بازرگانی.
 • همراه داشتن  رسید هزینه ی ثبت نام در دفاتر بازرگانی، برای دریافت کارت بازرگانی
 • اگر فرد توسط یک وکیل رسمی برا ی اخذ کارت بازرگانی  پیگیری کند باید اصل و کپی سند رسمی وکالت خویش را ارایه نماید.

مراحل دریافت کارت بازرگانی در کرج

در دفاتر تجاری سه نسخه اظهارنامه ثبت نام  را از سیستم  فروش اوراق  بهادار مستقر  در اداره كل ثبت شركتها ومالكیت صنعتی خریده  و طبق فرم آن را کامل کرده و به امضا کنید.

تاجران یا همان اشخاص حقیقی یا حقوقی  باید دفاتر قانونی شخصی برخوردار باشند. دفاتر قانونی  عبارت از است : " دفتر روزنامه، دفتر كل، دفتر دارایی ".وقتی دفاتر در مرجع ثبت شركت ها پلمپ می شوند  بازرگانان باید  صورت حسابهای خود را بنویسند. این دفاتر در صورت ثبت در اداره ثبت و پلمپ سندیت پیدا میکنند.

برای گرفتن این کارت ،شخصیت های  حقوقی و حقیقی باید دفاتر قانونی  خاصه روزنامه وکل را بطوریکه متعلق به خود او باشد را دارا باشند.سپس با توجه به میزان معاملات  با تعداد صفحاتی که در نظر دارند  ٥٠ برگی، ١٠٠ برگی٢٠٠برگی  و یا بالاتر  در دفاتر قسمت پلمپ برای ثبت شرکت اقدام نموده و برگه گواهی پلمپ  دفاتر تجاری  از واحد فرو ش اوراق بهادار تهیه  و بعد از پلمپ دفاتر برای تدوین آن تلاش لازم را انجام دهند.

چنانچه  متقاضی  شخصیتی  حقیقی باشد ،کافیست که یک فتوکپی از صفحه اول احراز هویت ارائه شود.

و اگر این فرد شخصیتی  حقوقی باشد ارائه روزنامه رسمی تاسیس شركت با توجه  آخرین رخداد ها  در شركت ضروری است.

همانطور که قبلا گفته شد با اخذ این کارت توسط وکیل رسمی ، ارائه وكالت نامه رسمی نیز الزامی است.

بدینوسیله مدارک ذکر شده را  به واحد ثبت نام دفاتر بازرگانی منتقل و متصدی بعد ازثبت اظهار نامه در دفتر ثبت نام تجارتی اقدام و شماره دفتررادراظهارنامه درج و اظهار نامه را  امضا و مهر مینماید و سپس نسخه ای از آن را بایگانی  و نسخه دیگر به متقاضی تحویل داده میشود.

بعد از این مرحله ، کار با ثبت شرکتها به پایان می رسد  و باید با مدارک لازم به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مراجعه کنیم.

رعایت نكات زیر جهت صدور كارت بازرگانی الزامی است :

وجود سه برگ اظهار نامه، امضای دو سری اظهار نامه پلمپ دفتر و اگر شرکتی وجود داشته  باشد زدن مهر آن

فرد باید وكالت نامه وكیل خود را امضا کرده  و اگرکارت بصورت  شرکتی باشد  زدن مهر بر امضای مدیر عامل

كارت شخصی مستلزم ارائه کپی احراز هویت  وارائه كپی تمام مدارك شركت و روزنامه رسمی و کپی برگه احراز هویت مدیرعامل

بعد از تکمیل مدارک ذکر شده برای گرفتن کارت بازرگانی آن را به مجتمع ایلیا تحویل و 3 روز بعد اقدام میکنید و بعد از گرفتن اسناد و مدارک به صورت زیر عمل میکنید.

اولا  با داشتن دو  قطعه عكس و مدارك تهیه شده از جانب مجتمع ثبت شرکت ایلیا به اتاق بازرگانی مراجعه و بعد دیدار متصدی، مدارك درخواست معرفی نامه به اداره سو پیشینه تحویل  و  و فرمهای اخذ کارت را دریافت می نمایید.

سپس با گرفتن معرفی نامه به اولین اداره تتشخیص هویت مراجعه کرده تا انگشت نگار صورت گیرد.

فرمهای مخصوص را نوشته و بعد تدوین  به موسسه ایلیا تحویل داده و مراحل آتی را بررسی کنید.

از بین  فرمها یك فرم به نام ) فرم الف(  برای تأیید خوش حسابی شما  با استفاده از استعلام از بانک همزمان با انگشت نگاری ، اگر که شرکت نوپا باشد از حساب مدیر عامل استعلام گرفته میشود و در حالت  نداشتن حساب جاری مدیرعامل باید حتما سه ماه از افتتاح حساب شركتی آن  گذشته باشد.

فرمتان را بطور جداگانه به دفتر خانه ای برده ،اگر شرکتی باشد مهر و امضا اگر شخصی باشد  فقط امضا کفایت میکند

 اگر سند مالكیت به صورت شش دانگ متعلق به متقاضی كارت باشد  مشكلی نیست ولی اگر محل استیجار باشد باید همراه اجاره نامه و فیش برق و تلفن و اصل سند مالكیت شش دانگ به همراه شخص مالك محل به اتاق بازرگانی اقدام گردد.

 پس از تكمیل موارد بالا به همراه مدارك زیر:

فرم های بالا تماما توسط ثبت ایلیا صورت گرفته

اصل و كپی گواهی حسن اعتبار بانكی و تایید اداره اعتبارات برای تایید نداشتن چک برگشتی از مدیر عامل

اصل كلیه مدارك معرفین و كپی از كارت بازرگانی ایشان و تاییدیه توسط ایشان مبنی

اصل وكپی تعهدنامه و تصدیق امضا شخص و مهر خود شرکت

چهار قطعه عكس ٤*٦ بدون روتوش و كراوات

اصل  كارت پایان خدمت مدیرعامل یا شخص متقاضی

همراه با هزینه های امور مختلف

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!

سرعت و دقت بالا

پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه

همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین

  اصلاح ماده 6 آیین نامه اجرایی 11

  اختصاص وام خود اشتغالی در سال تولید کالای ایرانی

 • 21 فروردین

  همراه مشاور پایش

  افتتاح همراه مشاور پایش در جهت پاسخگویی 24 به نیازهای مشتریان

آخرین نظرات کاربران

 • گودرز تقوی

  درود. سپاس از ثبت شرکت اینجانب.

 • بهروز مرادی

  بسیار ممنون از مشاوره های تخصصی شما