شرکت های سهامی عام همان طور که از نام این شرکت مشخص است می توان گفت سرمایه آن به سهام تقسیم شده است .

سرمایه اصلی شرکت را می توان با فروش سهام  به مردم افزایش داد . می توان از این شرکت سهامی بدین گونه گفت از کاملترین سرمایه است که شرکا صاحبان سهام و یا سهامدارد می باشند .

در هنگام تأسیس شرکت باید به این موضوع دقت کرد که شرکا 20 درصد از مبلغ سرمایه تعهد آنها باشد و طبق قوانین ثبت شرکتها الزامی است از مبلغ سرمایه اولیه 35 درصد در بانک به صورت سپرده در زمان تأسیس افتتاح حساب شرکت کرده و آن مبلغ را واریز نماید.

شرایط اولیه ثبت شرکت سهامی عام در کرج 

باتوجه به قوانین مصوبه ثبت شرکت ، قانون تجارت ماده 6 لایحه ، شرایط اولیه تأسیس شرکت سهامی عام به صورت ذیل می باشد :

 • مبلغ 20 درصد از سرمایه ، مورد تعهد شرکا باشد که به صورت نقد و یا غیر نقد باشد 
 • مبلغ 35 درصد از سرمایه 35 درصد باشد در بانک به نام خود شرکت بلوکه شود .  که 20 در صد آن به تعهد شرکا رسیده باشد
 • اظهارنامه ثبت شرکت در تهران به اداره ثبت شرکت ها یا دایره شرکت ها اقدام شود و در شهرستان ها به دایره ثبت اسناد و املاک مراجعه شود.

اظهارنامه ثبت شرکت که باید باقید تاریخ به امضاء کلیه موسسین برسد شامل نکات ذیل خواهد بود:

1- نام شرکت.
2- هویت کامل و اقامتگاه موسسین.
3- موضوع شرکت.
4- مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک.
5- تعداد سهام با نام و بی نام و مبلغ اسمی آن ها و در صورتی که سهام ممتاز نیز مورد نظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات این گونه سهام.

6- میزان تعهد هر یک از موسسین و مبلغی که پرداخت کرده اند با تعیین شماره حساب و نام بانکی که وجوه پرداختی در آن واریز شده است و در مورد آورده غیر نقدی تعیین اوصاف و مشخصات و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف آورده غیر نقدی اطلاع حاصل نمود.
7- مرکز اصلی شرکت.
8- مدت شرکت.

مدارک مورد نیازجهت ثبت شرکت سهامی عام در کرج

 • اظهارنامه ثبتی در دو نسخه تنظیم شود .
 • اساسنامه ثبتی شرکت در دو نسخه تنظیم گردد . ( در اساسنام هالزامی است میزان سرمایه 35 درصد سپرده و 20 در صد تعهد شرکا قید شود. )
 • صورت جلسه موسسین در دو نسخه تنظیم گردد .
 • صورت جلسه هیأت مدیره در دونسخه تنظیم گردد . الزامی است تعداد مدیران حداقل 5 نفر باشد
 • در روزنامه آگهی دعوت مجمع عمومی موسسین ارائه داده شود .
 • الزامی است مدارک ارائه شده در بالا که به عنوان مدارک اصلی شرکت محسوب می شوند به ذیل اوراق به امضای کلیه شرکا و مؤسسین رسیده باشد .
 • مدارک اصلی هویتی مدیران از جمله شناسنامه کارت ملی.
 • ارائه گواهی بانکی که مبلغ 35 درصد از سرمایه اولیه به صورت نقد در بانک که بحساب شرکت سپرده شده باشد و بانک به صورت تأییدیه گواهی ارائه دهد .
 • امور فعالیتی شرکت در صورتی باشد که مطابق قانون ملزم به اخذ مجوز فعالیت باشد ارائه این محوز الزامی است.

مراحل ثبت شرکت سهامی عام در کرج

کلیه مراحل ثبت به صورت مرحله به مرحله با توضیحات شرح داده شده است :

مرحله اول؛ تاسیس شرکت

 مؤسسین شرکت ، اشخاصی که تصمیم می گیرند تعداد آنها بالای 2 نفر باشد برای شروع فعالیت و شناخته شدن در امور تجارتی اقدام به ثبت شرکت می نمایند . در نتیجه اقدام به سپرده سرمایه که در بالا ذکر شده می نمایند که این سپرده در بانک تضمینی بر اعتماد دیگران است که این سرمایه را به صورت سهام خریداری نمایند .

مرحله دوم؛ اظهارنامه تشکیل شرکت

همان طور که در بالا ذکر شده از طریق داد و ستد و سوداگری سرمایه شرکت سهامی عام صورت می گیرد . در نتیجه برای کسب این اعتماد که اشخاص سهام را خربداری نمایند لازم است در اعلامیه پذیره نویسی شرحی از شرکت سهامی عام و اطلاعاتی در اختیار اشخاص آورده شود. تهیه این قالب شرح شرکت سهامی عام به صورت اظهارنامه در اداره ثبت شرکت ها صورت گیرد .

در سامانه اداره ثبت شرکت به صورت اینترنتی می توان ثبت شرکت سهامی عام را انجام داد .

مواردی که در اظهارنامه قابل رویت می باشد از قبیل : نام شرکت ، هویت کامل ، محل سکونت موسسان، حیطه فعالیت شرکت، مبلغ سرمایه شرکت و مقدار مشخص سهام نقد و غیر نقد آن، تعداد سهام با نام و بی‎نام و مبلغ اسمی آنها . میزان سهام و میزان تعهد هریک از شرکا و مبلغی که پرداخت کرده اند و هم چنین ذکر شماره حساب و نام بانکی که مبالغ سرمایه در آن واریز شده است . اوصاف و مشخصات و ارزش سهام شرکت ب�� نحوی که بتوان از کمیت و کیفیت غیرنقد اطلاع حاصل کرد، مرکز اصلی استقرار شرکت و سابقه تشکیل شرکت در اظهارنامه ذکر می‎شود.

مرجه ثبت شرکت ها بعد از اینکه کارشناسان بررسی های لازم را انجام داده باشند. به تأییدیه قانونی مندرجات رسیده ، در نتیجه اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی صادر می شود. باتوجه به حداقل سرمایه 1 میلیون ریالی در ثبت شرکت این مبلغ به عنوان مبلغ اولیه و کف در نظر گرفته شده است و برخی از شرکت در شروع ثبت شرکت سرمایه میلیاردی را در نظر می گیرند .

مرحله سوم؛ ایجاد طرح پذیره‎‌نویسی

یکی از مزیت های ثبت شرکت سهامی عام همیاری و همکاری عموم مردم در تأمین و افزایش سرمایه شرکت می باشد . بدین صورت که دیگر شرکا از این امتیاز محروم می باشند . در نتیجه به صورت اعلامیه پذیره نویسی می توانند به اطلاع عموم رسیده که سرمایه خود را جمع آوری کنند .در نتیجه این اعلامیه پذیره نویسی تنظیم گردیده و امضای اشخاص به صورت ورقه تعهد سهم یا سهام باشد . در نتیجهخ با امضا نمودن این ورقه پذیرش  اساسنامه شرکت و تصمیمات مجمع عمومی می‎باشد.

مرحله چهارم؛ امضای ورقه تعهد سهم

 هنگام که اعلامیه پذیره نویسی صورت گرفت ، مردم مشتاق به سرمایه گذاری در شرکت می شوند . در نتیجه اشخااص در صورتی در سود سهام سریک محسوب می شوند که ورقه تعهد سه مرا امضا نمایند . در ورقه تعهد سهم متنی که تعهد پذیره نویسی با امضای آن انجام شده باشد در این ورقه تعهد نام ، موضوع و مرکز اصلی در ندت شرکت ، سرمایه شرکت ، شماره و تاریخ اجازه انتشار اعلامیه و..... حتی تپنام بانک و شماره حساب و... درج گردیده باشد . این ورقه در دو نسخه تنظیم شده و هم چنین پذیره نویس این اوراق را امضا نمایند . نسخه اول در بانک بایگانی شود . نسخه دوم به پذیره نویس داده شود .

مرحله پنجم؛‎ ‎تشکیل سرمایه و تخصیصی سهام

شرکت سهامی عام بدین صورت تشکیل می شود که موسسین شرکت تعهتد دهند که کلیه سرمایه شرکا را پرداخت نمایند . در نتیجه 35 درصد آن را به صورت نقد پرداخت کنند .   

هرکدام از اشخاص و شرکا باتوجه به میزان سرمایه که وارد شرکت می کنند به عنوان سهامی تعلق می گیرد از موراد مهم این است که مبلغ 10.000 ریال کمتر نباشد و بیشتر باشد . تعیین تعداد هر سهم برای سهامدار در صورت جلسه ای که به الزامی به امضای مؤسسان سیده باشد تنظیم گردد . در نتیجه گزارش آن به مجمع عمومی موسس رسیده باشد

مرحله هفتم؛ راه اندازی ایجاد شرکت

بعد از اینکه مجمع عمومی برگزار شد و نپتصمیمات در ا« اخذ شد شرکت سهامی عام تأسیس می گردد . از پذیره نویسان در این مجمع شرکت می کنند . و مواردی از قبیل  ‎ ‎تصویب گزارش موسسان، تصویب ارزیابی آورده‎های غیرنقدی، تصویب مزایای خاص،‌ تصویب اساسنامه،‌ تعیین مدیران و بازرسان و تعیین روزنامه کثیرالانتشار در این مجمع مورد بررسی قرار می گیرد .

مرحله نهایی؛ ثبت شرکت

مراجعه به سایت سامانه اینترنتی اداره ثبت شرکت اقدام به ثبت شرکت نمایند. در نتیجه شرکت  از حیث قانونی برخودار می شود . موسسین شرکت در هنگام مراجعه به اداره ثبت شرکت ها مدارکی را باید ارائه دهند که بالا مدارک ذکر شده است . در نیجه شرکت به ثبت می رسد و آگهی تأسیس آن صادر می شود.

در انتها خاطر نشان می شویم که در صورت مواجه شدن با هر سوال یا مسئله ای می توانید با مشاوران و کارشناسان ما در ارتباط باشید.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!

سرعت و دقت بالا

پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه

همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین

  اصلاح ماده 6 آیین نامه اجرایی 11

  اختصاص وام خود اشتغالی در سال تولید کالای ایرانی

 • 21 فروردین

  همراه مشاور پایش

  افتتاح همراه مشاور پایش در جهت پاسخگویی 24 به نیازهای مشتریان

آخرین نظرات کاربران

 • گودرز تقوی

  درود. سپاس از ثبت شرکت اینجانب.

 • بهروز مرادی

  بسیار ممنون از مشاوره های تخصصی شما