از گردهمایی شرکا شرکت و مجموع افرادی که شخصیت شرکت را ایجاد نموده اند و شخصیت حقوقی شرکت به وجود آن ها وابسته می باشد مجمع عمومی تشکیل می شود.

بالاترین مرکز قدرت و تصمیم گیری شرکت و مشخص کننده مقررات و قوانین آن مجمع عمومی می باشد.

اقسام مجمع عمومی شرکت

مجمع عمومی شرکت به چهار قسمت به شرح ذیل  تقسیم می‌ گردد:

 • مجمع عمومی مؤسس
 • مجمع عمومی عادی
 • مجمع عمومی فوق العاده
 • مجمع عمومی خاص

مجمع عمومی مؤسس

مجمع عمومی موسس قبل از تشکیل و ثبت شرکت سهامی عام و در تمام فعالیت شرکت تنها یک بار و آن هم با حضور کلیه موسسین و پذیره نویسان تشکیل و راه اندازی خواهد گردید.حضور اشخاصی که حداقل نصف سرمایه و دارایی شرکت را عهده دار شده اند الزامی و ضروری می باشد.

چنانچه در مجمع عمومی موسس تعداد کافی از اشخاصی که بیشتر از نصف سرمایه را دارا نمی باشند حاضر نشوند موسسین مجمع دیگری را دعوت می کنند.

در مجمع دوم حاضر شدن یک سوم از اشخاصی که دربردارنده سرمایه شرکت می باشند لازم و ضروری می باشد.چنانچه باز هم تعدادکافی به منظور شرکت در مجمع موسسین حاضر نشوند در نوبت سوم آخرین مجمع عمومی دعوت می گردد.

در این رابطه ماده 75 اصلاحی قانون مقرر داشته است که:

در صورتی که در نخستین دعوت اکثریت ذکر شده حضور نداشتند مجمع های عمومی جدید تنها تا دو دفعه به وسیله موسسین دعوت می گردند منوط بر این که حداقل 20روز قبل از تشکیل مجمع آگهی دعوت آن با ذکر دستور جلسه قبلی و نتیجه آن در روزنامه کثیرالانتشاری که در ابلاغیه پذیره نویسی تعیین شده است چاپ و منتشر شود.در صورتی مجمع عمومی به صورت قانونی می باشد که حداقل یک سوم مالکان سرمایه شرکت در آن حضور داشته باشند.

در هر کدام یک از دو مجمع فوق بایستی کلیه تصمیم های با اکثریت دو سوم آرا حاضرین گرفته شود.چنانچه در مجمع سوم اکثریت مورد نیاز به دست نیامد موسسین عدم تشکیل شرکت را ابلاغ می نمایند.

نکته: تشکیل مجمع عمومی موسسین در شرکت های سهامی خاص الزامی و ضروری نمی باشد.

گروه ثبت پایش مجری تخصصی در زمینه ثبت شرکت

مجمع عمومی عادی

در کلیه شرکت ها بایستی تصمیم های کلی که توسط مدیران گرفته شده و هم چنین راه و روش سالیانه به ابلاغ و تصویب شرکا برسد.

اشخاصی که دربردارنده سهام می باشند تمایل دارند تا از کارهای کلی شرکت اطلاعاتی را دریافت کنند و از آن ها مطلع شوند.تنها ابزار و وسیله ای که اشخاصی که دربردارنده سهام می باشند می توانند  نظر خود را ابلاغ کنند مجمع عمومی عادی می باشد.

به همین دلیل قواعد قانون تعیین می نماید که:

سالانه بایستی یک مرتبه مجمع عمومی شرکت تشکیل شود.

در این رابطه دو وظیفه به منظور شرکت تعیین شده است:

مطابق ماده 89 قانون تجارت بایستی در هر سال یک بار مجمع عمومی تشکیل گردد.این مجمع می تواند در هر سال چندین نوبت هم تشکیل شود ولی آن را نمی توان هر چند سال یک بار تشکیل داد بلکه حتما بایستی همه  ساله تشکیل گردد.

مدت زمان تشکیل مجمع عمومی سالیانه بایستی در اساسنامه تعیین گردد.دلیل آن هم متوجه شدن سهامدارانی می باشد که در چه هنگامی تشکیل می گردد تا خود را به منظور آن آماده نمایند.

برخی از شرکت ها در اساسنامه خود روزی که قرار است مجمع عمومی سالیانه تشکیل شود را مشخص می کنند.به عنوان مثال روز 28 اردیبهشت خرداد هر سال را انتخاب و درج می نمایند که اگر روز تشکیل مجمع مصادف با تعطیلی عمومی شد این مجمع روز دیگری تشکیل خواهد شد.

بعضی دیگر از شرکت ها آن ها به روزهایی محدود می کنند.به عنوان مثال در اساسنامه ذکر می گردد که مجمع سالیانه در 15 روز اول اردیبهشت به دعوت هیئت مدیره تشکیل می گردد.

مجمع عمومی فوق العاده

مطابق ماده 83 اصلاحی قانون تجارت هر زمانی که مورد فوق العاده ایت به منظور شرکت به وجود بیاید که اجازه و تصمیم مالکان سهام لازم باشد در حقیقت امری خارج از جریان عادی به وجود بیاید مثلا شرکت بخواهد مدت خود را تمدید نماید و یا سرمایه را زیاد کند و یا تصمیم بگیرد که شرکت خود را منحل کند و یا مجوز صادر شدن اوراق قرضه را بدهد مجمع عممی فوق العاده تشکیل می گردد.

به دلیل اختیارات فوق العاده مجمع این مجمع ها را فوق العاده نامیده اند.

با عنایت به تصمیم شرکت ها می توان به تفاوتی که بین مجمع عادی یا فوق العاده می باشد پی برد.به این دلیل که مجمع عمومی عادی به کارهایی که هر شرکت به شکل معمول انجام می دهد رسیدگی می نماید اما مجمع عمومی فوق العاده در کار هایی که به صورت م����مول پیش نمی اید و بر اساس متقاضیات و به شکل فوق العاده پیش آمده است تصمیم گیری می نماید.

مطابق ماده 84 اصلاحی قانون تجارت در مجمع عمومی فوق العاده  بایستی اشخاصی که بیشتر از نصف سهام را دربردارند و حق رای دارند حضور داشته باشند و با عنایت به ماده 85 تصمیم های مجمع عمومی فوق العاده در هر صورت با اکثریت دو سوم آرا تعدادی که حضور دارند دارای اعتبار خواهد بود.ودر صورتی که نخستین دعوت حد نصاب ذکر شده حاصل نگردد مجمع به منظور دومین دفعه دعوت خواهد شد و با حضور اشخاصی که دربردارتده  بیشتر از یک سوم سرمایه و هم چنین مجوز رای دارند رسمی خواهد بود و تصمیم گیری خواهد کرد منوط بر این که در دعوت دوم نتیجه جلسه اول ذکر گردد.

می توانید جهت مطالعه بیشتر از نحوه دعوت و شرایط تشکیل جلسات مجمع عمومی به مقاله آن مراجعه نمایید .

مجمع عمومی خاص

در هر زمانی که مجمع عمومی سهام قصد داشته باشد نوع مخصوصی از سهام تغییر دهد ، تصمیم مجمع حتمی نخواهد بود.در صورتی که دارندگان این چنین سهامی طی جلسه به خصوصی آن نصمیم را تایید و تصویب نمایند تصمیم مجمع حتمی خواهد بود. به منظور این که تصمیم جلسه خاص ذکره شده  دارای اعتبار باشد بایستی دارندگان حداقل این چنین سهامی در جلسه حضور داشته باشند و در صورتی که این دعوت به حد اندازه نرسد در دعوت دوم حضور اشخاصی که حداقل یک سوم این چنین سهامی را دارند کفایت خواهد کرد.همیشه تصمیم هایی که با دو سوم آرا گرفته می شود دارای اعتبار بسیار زیادی خواهد بود.

می توانید اطلاعات خود را در مورد اظهارنامه ثبت شرکت تکمیل نمایید به مقاله آن مراجعه نمایید .

سرعت و دقت بالا

پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه

همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین

  اصلاح ماده 6 آیین نامه اجرایی 11

  اختصاص وام خود اشتغالی در سال تولید کالای ایرانی

 • 21 فروردین

  همراه مشاور پایش

  افتتاح همراه مشاور پایش در جهت پاسخگویی 24 به نیازهای مشتریان

آخرین نظرات کاربران

 • گودرز تقوی

  درود. سپاس از ثبت شرکت اینجانب.

 • بهروز مرادی

  بسیار ممنون از مشاوره های تخصصی شما