تغییرات در موسسات غیر تجاری عینا مانند شرکت ها و با شرایطی اعمال میگردد. برای اقدام به این تغییرات نیازمند تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و یا مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده میباشیم. تا برای آنجام آن تصمیم گیری گردد. در این جلسه راجع به تمام جزئیات راجع به تغییرات اعمالی صحبت مینمایند و در انتها دلایل تغییراتشان را در صورتجلسه مربوطه ذکر مینمایند به عنوان مثال کاهش و افزایش سرمایه و دلایل آن و..

صورتجلسه ای که حاوی مطالب ذکر شده میباشد به امضای اعضای هیات مدیره و اعضای مجمع رسیده و امضا میگردد و به همراه مستندات شرکت، و مدارک هویتی مدیر عامل، و مابقی مدارک مربوطه به اداره ثبت شرکتها ارائه می گردد.

انجام کارهای اقدامی در رابطه با تغییراتی که در موسسه تجاری رخ داده، با در نظر داشتن مواد اساسنامه، به عهده مجمع عمومی فوق العاده میباشد. که با تشکیل صورتجلسه و اخذ تصمیم و ذکر موارد تغییر در صورتجلسه انجام می پذیرد.

خلاصه اقدامات تغییر در موسسه در کرج

 1. تغییر در موضوع موسسه غیر تجاری
 2. تغییر در اسم موسسه غیر تجاری
 3. تغییر در مکان و آدرس موسسه غیر تجاری
 4. زیاد شدن سرمایه
 5. کم کردن سرمایه

شرح مراحل و شرایط تغییرات موسسات تجاری در کرج

 • تغییر در موضوع موسسه غیرتجاری 

به منظور تغییر در موضوع موسسه بایستی به موارد ذیل توجه نمود:

الف_ برپایی مجمع عمومی فوق العاده و تهیه صورتجلسه
ب_  تمامی تصمیم گیری ها در جلسات تشکیل شده باید در سربرگ موسسه ذکر و به امضای اعضای صاحب سمت و مهر موسسه برسد تعداد سه کپیه از صورتجلسه در طول مدت 3 روز از تاریخ تشکیل جلسه، بصورت پستی به اداره ثبت شرکتها فرستاده میشود همان بارکد پستی را باید در سامانه مربوطه قید نمود.
ج_ در زمان برگزاری جلسه با اکثریت شرکا، بایستی تشریفات دعوت از اعضا مطابق اساسنامه انجام شده و با مدارک اثباتی که پیوست صورتجلسه گردیده، به اداره ثبت شرکتها ارسال گردد.

د_ اگر ثبت موضوع موسسه نیازمند دریافت مجوز باشد بایستی اقدام به دریافت آن از نهاد مربوطه نمود و اگر نیاز به اخذ مجوز نبود خود اداره ثبت شرکتها با استعلام از نهادهای ذی صلاح و در صورت مثبت بودن پاسخ، آن را به اداره ثبت شرکتها ارائه می نماید.
ه- رونوشتی از مدرک شناسایی ( شناسنامه) + صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها ارائه میگردد.

 • تغییر اسم موسسه غیرتجاری 

با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تصمیم گیری راجع به تغییر نام و امضای کلیه اعضای حاضر در جلسه که با ممهور کردن برگه صورتجلسه میباید طی مدت 3 روز بصورت پستی به اداره ثبت شرکتها ارائه شود و در انتهای امر بارکد پستی در سامانه قید گردد.

 • تغییر مکان موسسه غیرتجاری

برای این امر طی نمودن مراحل ذیل الزامیست:
الف – دایر شدن مجمع عمومی فوق العاده و تهیه صورتجلسه که به امضای تمامی شرکا رسیده است(3 کپیه)
ب_ مرقوم نمودن تمامی جلسات و مجامع بر روی سربرگ های خود موسسه، با امضاء اعضای حاضر و مهر صورتجلسه در طی مدت 3 روز از تشکیل مجمع، بصورت پستی به اداره ثبت شرکتها فرستاده شود و بارکد پستی در سایت اینترنتی اداره مربوطه عنوان گردد.
ج_ رعایت تشریفات دعوت طبق اساسنامه در زمان تشکیل مجمع با اکثریت اعضا و پس از آن مستندات اثباتی به همراه صورتجلسه بایستی به اداره ثبت شرکتها ارسال گردد.

 • کاهش سرمایه و خروج شریک

اختیار کم کردن سرمایه و یا دریافت کل سرمایه و خروج شرکا امکان پذیر میباشد.

طی نمودن مراحل زیر در کاهش سرمایه و خروج شریک از موسسه تجاری الزامیست:
الف – دایر شدن مجمع عمومی فوق العاده و تنسیق صورتجلسه
ب_ مرقوم نمودن تمامی جلسات و مجامع بر روی سربرگ های خود موسسه، با امضاء اعضای حاضر و مهر صورتجلسه در طی مدت 3 روز از تشکیل مجمع، بصورت پستی ب اداره ثبت شرکتها فرستاده شود و بارکد پستی در سایت اینترنتی اداره مربوطه عنوان گردد.
ج_ رعایت تشریفات دعوت طبق اساسنامه در زمان تشکیل مجمع با اکثریت اعضا و پس از آن مستندات اثباتی به همراه صورتجلسه بایستی به اداره ثبت شرکتها ارسال گردد.
د_ شریکی که اقدام به کم کردن سرمایه خود در موسسه می نماید میبایستی خود یا وکیلش به همراه مدارک هویتی یا وکالتنامه وکیل به منظور امضا ذیل دفاتر در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید. .

 • افزایش سرمایه و ورود شریک جدید

برای این امر ملزم به برگزاری جلسه مجمع عمومی فوق العاده میباشند.

جهت افزایش سرمایه در موسسه تجاری نکات ذیل باید رعایت شود :
الف- برگزاری مجمع عمومی فوق العاده و تهیه و تنسیق صورتجلسه
ب_ مرقوم نمودن تمامی جلسات و مجامع بر روی سربرگ های خود موسسه، با امضاء اعضای حاضر و مهر صورتجلسه در طی مدت 3 روز از تشکیل مجمع، بصورت پستی ب اداره ثبت شرکتها فرستاده شود و بارکد پستی در سایت اینترنتی اداره مربوطه عنوان گردد.
ج- رعایت تشریفات دعوت طبق اساسنامه در زمان تشکیل مجمع با اکثریت اعضا و پس از آن مستندات اثباتی به همراه صورتجلسه بایستی به اداره ثبت شرکتها ارسال گردد.

 • انحلال و تصفیه موسسات غیر تجاری

از بین رفتن موسسه یا همان انحلال موسسه غیر تجاری به 3 طریق اختیاری، با تصمیم اخذ شده در مجمع عمومی فوق العاده، و یا با حکم دادگاه صورت می پذیرد.

_ در زمانی که اختیاری منحل میگردد، تصفیه موسسه بر اساس مواد اساسنامه بوسیله مدیر یا مدیران موسسه به انجام میرسد. چنانچه نحوه انجام تصفیه و متصدی آن تعیین نشده بود خود مجمع عمومی فوق العاده اقدام به انتخاب یک نفر مدیر تصفیه و مشخص نمودن دایره فعالیتی اش در زمان از بین رفتن شرکت می نماید.

_ چنانچه دادگاه حکم داده باشد، تکلیف تصفیه موسسه با متصدی است که در اساسنامه عنوان شده است و در صورت عدم تعیین متصدی تصفیه در اساسنامه، خود دادگاه در زمان حکم دادن به منحل شدن شرکت، یک نفر را که بایستی بر اساس مفاد قانون تجارت امر تصفیه را انجام دهد، به این منظور تعیین میکند.

به منظور ثبت انحلال موسسه غیر تجاری مجمع عمومی موظف است اقدام به تشکیل مجمع و تنظیم صورتجلسه که با امضای اعضا رسیده نماید و سه کپی از این صورتجلسه تهیه نماید و چنانچه مجمع با حضور اکثریت شرکا برگزار شود میباید تشریفات دعوت مطابق اساسنامه انجام گیرد.

در انتها رونوشتی ازمدارک هویتی تمام شرکا و مدیر تصفیه (زمانی که جزو شرکا نباشد) به همراه آخرین روزنامه رسمی انحلالی موسسه به اداره ثبت شرکتها ارائه گردد که در آنجا ثبت میگردد که ذیل آن بوسیله نماینده یا وکیل موسسه بایستی امضا شود.
تذکر: تمام اعمال پذیرش صورتجلسه ها بصورت اینترنتی، با مراجعه به نشانی http://irsherkat.ssaa.ir انجام میگردد.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!

سرعت و دقت بالا

پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه

همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین

  اصلاح ماده 6 آیین نامه اجرایی 11

  اختصاص وام خود اشتغالی در سال تولید کالای ایرانی

 • 21 فروردین

  همراه مشاور پایش

  افتتاح همراه مشاور پایش در جهت پاسخگویی 24 به نیازهای مشتریان

آخرین نظرات کاربران

 • گودرز تقوی

  درود. سپاس از ثبت شرکت اینجانب.

 • بهروز مرادی

  بسیار ممنون از مشاوره های تخصصی شما