همان طوری که از نام این شرکت مشخص است به گونه شرکتهای خدماتی گفته می شود که امور فعالیتی آنها ارائه خدمات باشد فعالیتهای خدماتی در آنها انجام شود اساسنامه ی این شرکت ها باید الزامأ امور فعالیت های خدماتی تنظیم گردد.

مزایای ثبت شرکت خدماتی در کرج

 1. زمانی که شرکتی ثبت می شود همه ی قراردادهایی که میان شرکا بسته می شود رسمی می باشد و بعدا هیچ کدام یک از شرکا قادر نمی باشند همانند اسناد غیررسمی از وجود اساسنامه و شرکتنامه و تصمیم های دیگری که ثبت می شود اظهار بی اطلاعی کنند و یا به اشکالاتی که در خصوص اسناد غیررسمی امکان دارد وارد شود استناد کنند.
 2. شرکت قادر است منشا آثار و اعمال و مصدر معامله های مالی و اقتصادی گردد.
 3. زمانی که شرکتی منحل و یا ورشکسته شود با مقررات و قوانین خاصی به اوضاع مالی آن رسیدگی می گردد.از نظر اشخاصی که با شرکت معامله می کنند ثبت شرکت امری مهم و با اهمیت شمرده می شود که بدون مراجعه نمودن به آن قادر به انجام معامله نمی باشند.
 4. شخصی که قرارداد مهمی را با شرکتی می بندد،باید مطلع باشد که سرمایه و دارایی شرکت چقدر است و اختیار مدیران شرکت تا چه اندازه ای است و در نهایت قدرت و توانایی این شخصیت حقوقی چقدر است. در هر شرکتی مواد مهم و لازم آن در روزنامه های کثیرالانتشار چاپ و منتشر می گردد تا همه از آن باخبر باشند،مضاف برآن به گونه ای که در بیشتر مناطق رایج است هر شخص خارجی حتی در صورتی که در ظاهر ذینفع نباشد هم قادر است به پرونده ای که جهت ثبت شرکت تشکیل شده است مراجعه کند و از محتویات آن اطلاعات کسب کند.

ثبت شرکت خدماتی در کرج

می توان به طور صریح تر خدمات را توضیح داد از گونه فعالیت ها و ارائه سرویس هایی می باشد که از یک سو به سوی دیگر ارائه می گردد .باید نامحسوس بوده باشد.

از موارد فعالیت های امور خدماتی از قبیل :

حمل ونقل، امور آشپزخانه ورستوران، چاپ وتکثیر خدمات عمومی نظیر امور آبدارخانه و پیشخدمتی، تعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین آلات، بهره برداری از تاسیسات، نگه داری وخدمات فضای سبز.

اخذ مجوز جهت ثبت شرکت خدماتی در کرج

ثبت شرکت در امور فعالیتی حمل و نقل و چاپ الزامی است این گونه موارد از مراجع ذی صلاح خود پروانه فعالیت را کسب نمایند . هم چنین شرکت ها ی حمل ونقل مسافر برون شهری ، اخذ پروانه فعالیت آنها از پایانه های باربری و مسافربری اخذ شود .  

همچنین ثبت شرکت در زمینه چاپ منوط به اخذ مجوز از وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی می باشد. اما استفاده از کلمه تکثیر نیاز به مجوز خاصی ندارد.

این نکته را باید متذکر شد که به جز موارد فوق ( ثبت شرکت چاپ ، ثبت شرکت حمل و نقل ) مابقی ثبت شرکت ها خدماتی ملزم به ارائه مجور فعالیتی ندارند .

انتخاب نام شرکت خدماتی در کرج

در نام شرکت خدماتی می توان از واژه خدماتی استفاده نمود اما نکته حائز اهمیت این است که کلماتی از قبیل خدماتی و… شرحی بر موضوع فعالیت محسوب می شود و در بررسی نام یا نام های درخواستی به منظور رعایت عدم سابقه و تشابه، جزئی از نام محسوب نمی شود.

در نام شرکت مطابق آیین گزینش نام الزامی است کلمه خدماتی استفاده شده باشد . استفاده از کلمه خدماتی شرحی بر فعالیت شرکت داشته ، هم چنین در بررسی ها و رعایت استعلام سابقه ثبت های قبلی می توان نام مورد نظر شرکت را برای خود انتخاب نمود.

انواع شرکتهای ثبتی

ماده 20 قانون تجارت تعداد شرکتهای تجاری را 7 نوع اعلام نموده:

 1.  شرکت سهامی (خاص و عام).
 2.  شرکت با مسئولیت محدود.
 3.  شرکت تضامنی.
 4. شرکت مختلط غیرسهامی.
 5. شرکت مختلط سهامی.
 6.  شرکت نسبی.
 7. شرکت تعاونی تولید و مصرف.

شرکت هایی که ذکر شد پس از ثبت، شخصیت حقوقی میبابند اشخاصی که تمایل به فعالیت در شرکتهای تجاری دارای شخصیت حقوقی میباشند بایستی در یکی از این قالب ها اقدام به تشکیل شرکت و فعالیت خود را آغاز نمایند.

با توجه به فعایت اکثر افراد در شرکت های تجاری سهامی خاص و با مسئولیت محدود، در ذیل به ذکر مدارک مورد نیاز و شرایط و ضوابط قانونی ثبت آنها پرداخته می شود.

گروه ثبت پایش آماده ارائه خدمات ثبتی به متقاضیان محترم می باشد،هم اکنون با ثبت پایش تماس حاصل کنید و کلیه امور خود را به ما بسپارید.

شرکت خدماتی با مسئولیت محدود در کرج

شرکتی است که از دو یا چند نفر به منظور فعالیت تجاری تشکیل میگردد. که در آن شرکت، هر شریک بدون توجه به این موضوع که آورده سرمایه اش به سهم یا قطعه های سهام تقسیم شده باشد یا نه، و تنها به مقدار سرمایه اش، در بدهکاری ها و تعهدات شرکت مسئول میباشد. ضمنا در اسم شرکت با مسئولیت محدود قید عنوان با مسئولیت محدود ضروری است.

از مزایای شرکت با مسئولیت محدود میتوان به این موضوع اشاره نمود که برخلاف شرکتهای سهامی که سرمایه و شرکا در آن میبایستی زیاد باشد و قوانین پیچیده ای برای تشکیل و اداره آن وجود دارد، این شرکتها نیازمند سرمایه و شرکای زیادی نمی باشند. به همین دلیل با توجه به این موضوع که اغلب مردمی که اقدام به تشکیل شرکت مینمایند، دوست، همکار، یا خویشاوند هستند ترجیح میدهند اقدام به تشکیل شرکت با مسئولیت محدود نمایند.

شرایط ثبت شرکت خدماتی با مسئولیت محدود

 1.  حداقل تعداد دو نفر عضو داشته باشد.
 2. کمترین میزان سرمایه ای مورد نیاز در این شرکتها یک میلیون ریال است.
 3. نیازمند این است که متقاضی ثبت شرکت خدماتی تعهد به پرداخت کل سرمایه نماید.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود

 1. دو نسخه چاپی از تقاضانامه ثبت شرکت.
 2. دو نسخه شرکت نامه رسمی.
 3. تنظیم و ارائه اساسنامه شرکت.
 4. صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و دو نسخه از صورتجلسه هیات مدیره.
 5. روگرفت شناسنامه تمامی شرکا و مدیران ( چنانچه مدیران خارج از سهامداران باشند.)
 6. دریافت و تقدیم مجوز مربوطه ، چنانچه مورد صورت نیاز باشد.

شرایط ثبت شرکت خدماتی سهامی خاص در کرج

شرکتی که خود موسسین مکلف به تأمین کل سرمایه میباشند که مسئولیت شرکا محدود به مبلغ اسمی سهامشان میباشد. ضمنا سرمای�� شرکت به سهم تبدیل میگردد. تعداد شرکا، که باید دارای سهام باشند میبایستی حداقل 3 نفر باشد و عبارت " شرکت سهامی خاص" پیش از اسم شرکت یا بعد از آن آورده شود که مشخص و خوانا باشد

 1. دارای لااقل 3 عضو و 2 بازرس.
 2. پرداخت نقدی لااقل 35 درصد سرمایه شرکت.
 3. داشتن لااقل سرمایه یک میلیون ریال.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت سهامی خاص در کرج

 1. دو نسخه اظهارنامه شرکت.
 2. دو نسخه اسناسنامه شرکت.
 3. دونسخه از صورتجلسه مجمع عمومی موسسان.  
 4. دو نسخه از صورتجلسه هیئت مدیره که در ذیل آن امضای مدیران باشد.
 5. روگرفت شناسنامه تمامی بازرسان و سهامداران.
 6. تقدیم برگه ای که نشان دهنده واریز لااقل 35 درصد سرمایه شرکت نزد بانکی که شرکت در زمان تشکیل شرکت در آن افتتاح حساب نموده است.
 7. با توجه به درخواست اداره ثبت شرکتها میبایستی مجوز تقدیم گردد.
 8. چنانچه آورده شرکت نقدی(اعم از منقول و غیر منقول) باشد، میباستی تقویم نامه ای که کارشناس رسمی دادگستری آن را مقوم نموده ارائه گردد.
 9. تقدیم اصل سند مالکیت زمانی که مال برای سرمایه شرکت معرفی شده است.

شرکتهای خدماتی بعد از اینکه شرکت به ثبت رسید، برای انعقاد قرارداد با قوه های اجرایی و شرکتهای دولتی الزاما میباستی دارای گواهی تعیین صلاحیت باشند برای این امر میبایستی با ارائه مستندات ملزومه به انجمن های صنفی مورد فعالیت شرکت خدماتی مورد نظر، اقدام به اخذ گواهی تعیین صلاحیت نمایند.

شرکت خدماتی بایستی دفترهای قانونی را تهیه نموده باشند و دفاتر را با مراجعه به وزارت امور اقتصادی و دارایی به تایید نهاد مربوطه رسانده باشند. که مدارک جواز کسب و تسویه حساب مالیاتی و تامین اجتماعی نیز بایستی تحویل گردد.

با تشکیل پرونده، زمان کلاسهای آموزشی تعیین و مستندات به منظور اصدار گواهینامه، به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ارسال میگردد.

مراحل ثبت شرکت خدماتی در کرج

برای آگاهی و کسب اطلاعات لازم در مورد مراحل ثبت شرکت خدماتی با مشاوران و کارشناسان ما در ارتباط باشید و از تجربیات آن ها بهره مند شوید.

از همراهی شما عزیزان صمیمانه سپاسگزاریم.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!

سرعت و دقت بالا

پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه

همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین

  اصلاح ماده 6 آیین نامه اجرایی 11

  اختصاص وام خود اشتغالی در سال تولید کالای ایرانی

 • 21 فروردین

  همراه مشاور پایش

  افتتاح همراه مشاور پایش در جهت پاسخگویی 24 به نیازهای مشتریان

آخرین نظرات کاربران

 • گودرز تقوی

  درود. سپاس از ثبت شرکت اینجانب.

 • بهروز مرادی

  بسیار ممنون از مشاوره های تخصصی شما